Våra metoder

LPG - Endermologi

Endermologie-LPG är en unik patenterad massagemetod som bygger på samma grundprincip som bindvävsmassage och lymfdränage. Massagen utförs med hjälp av en maskin som med ett vakuumsug masserar hela kroppen. Varje behandling pågår i 35 minuter. Behandlingen går ut på att bearbeta och mjuka upp förtätad bindväv så att både blod och lymfcirkulation förbättras och på så sätt minskar dina celluiter och du får en slätare silhuett. Behandlingen upplevs som väldigt skön och behaglig.

Läs mer

Kuma Shape

Motion och god kosthållning är givetvis två stora faktorer vad gäller kropp och hud. Tyvärr räcker detta oftast inte för att komma åt problem som celluliter och gropigheter i huden. Cellulliter är förtätad bindväv kring fettceller med vertikala trådar mellan huden och underliggande hinnor. När dessa trådar blir förkortade av bl.a. hormoner och dålig kosthållning så dras huden ner och fettcellerna putar upp och knölig hud s k celluliter uppstår. Det finns ett flertal behandlingar som det pratas om i dessa sammanhang.

Skillnaden mellan Kuma Shape och andra cellulitbehandlngar är att denna metod jobbar med fyra kombinationer:

  • Vaccum
  • Massage
  • Infrarött ljus
  • Radiofrekventa vågor
Läs mer

Shock Wave Therapy

Vid denna behandling kör man med en sond som ger mycket kraftiga stötvåger med en viss frekvens. Detta ger en kraftig djupgående mekanisk chockverkan på bindvävsstrukturerna så att dessa börjar att luckra upp sig. De stora fettmolekylerna som sticker upp i huden trycks ner så att en normalisering av vävnaden kan ske. Huden stramas upp och får en ökad elasticitet och gropigheten minskar. 

Behandlingen bör ges minst 6-10 ggr eller mer med 1-2 ggr/vecka. När man bryter upp förtätad och oorganiserad bindväv så att denna kan på sikt omorganiseras så tar detta tid för kroppen. Resultaten kommer på sikt. Behandlingen är ganska hård och man kan få små blåmärken i huden. Det krävs en hård bearbetning av bindvävsstrukturen för att kunna påverka denna. Vi har kraftfulla maskiner som kan ge 55 milli joule/cm2. Svaga maskiner ger sannolikt väldigt måttlig effekt. 

Läs mer