FPL Hudföryngring - Ytliga kärl - Pigmentfläckar

Hudens åldrande medför ofta att det uppstår förändringar som pigmentfläckar, minskad spänst och elasticitet. Huden tunnas ut och får sämre förmåga att binda fukt. Vissa individer får ökat antal små brustna kärlformationer och rodnader. Många av dessa förändringar är belägna i yttersta hudlagren. Vi använder oftast IPL ljus för att behandla ytliga hudförändringar i ansiktet. Genom intensiv ljusbehandling kan man föra ner kortvarig men kraftig värme i vävnaden och få dramatiska effekter på åkommor som:

  • Ytliga blodkärl i ansiktet, Rosacea
  • Pigmentfläckar i ansikte, decolletage och händer
  • Hudföryngring, uppstramning av ytliga hudlagrens spänst

IPL ljus stannar i övre hudlagren

IPL ljus är ett intensivt ljus som alstras av en blixtlampa. Till skillnad från ett laserljus som bara har en våglängd så har IPL ljuset ett bredare spektrum av ljusvågor. Detta gör att ljuset till största del stannar i de övre hudlagren utan att tränga djupt in i hudens djupare skikt. Vill man påverka förändringar som sitter ytligt så är IPL ljuset många gånger att föredra framför laserljus. Beroende av vad man har för filter i IPL maskinen så kan man delvis bryta ljuset till ett visst spektra där man påverkar bruna pigmentfläckar eller röda blodkärl. Ljuset kommer då i större grad att absorberas där och kunna bryta ner oönskade förändringar så att de försvinner. Varianter av IPL ljus som vi har kan kallas FPL ljus där man bryter ljuset till mer riktad våglängd. 

För bästa komfort har vi maskiner som kyler kontaktytan mot huden till 5 grader. Detta reducerar obehaget väsentligt. Man använder också en konatktgel mellan huden och handstycket som kyler något. Vid hög absorption i t.ex. röda kärl känns det ändå en del och då kan man applicera bedövnings salva ca 30 min före behandling.

Att tänka på

Man ska unvika att sola ca 4 veckor före och efter ljusbehandling. Ju större kontrast men har mellan det man vill påverka och huden ju effektivare blir behandlingen. D.v.s ljus hud och mörka eller röda förändringar. De effekter man skapar med ljusbehandling tar tid i huden. En pigmentfläck eller kärl som ska brytas ned och transporteras bort tar flera veckor. Även när kroppen ska bilda nya fibrer av elastiska komponenter kommer resultaten på sikt. Man vill skapa lagom med reaktion i huden. Detta styr med vilken styrka och energi man behandlar. För optimalt resultat bör man behandla 2-4 behandlingar med ca 3-4 veckors mellanrum. 

Efter behandlingen kan man känna sig röd och lite svullen i ansiktet. Detta avtar oftast på några timmar men kan ibland kännas några dagar beroende på hur radikal behandling som gjorts. Pigmentfläckar ser ofta betydligt mörkare ut inledningsvis för att de är koagulerade. De ljusnar gradvis då kroppen transporterar bort det koagulerade pigmentet.

Om IPL ljus inte biter på förändringen

Finns det förändringar som inte IPL ljuset biter på behöver man ibland bränna bort vävnad med koldioxid laser. Är det kärl som ligger djupare eller om det är känsligare hud behöver man använda Yag laser som inte tas upp i huden utan absorberas mer selektivt i kärlet.

Bra maskiner för effektiv behandling

Förutsättningen för effektiv behandling är att man kan föra ned exakt den energi som behövs för att påverka vävnaden. Många enkla maskiner på marknaden har för låg effekt och för dåliga kylsystem inbyggda. Vi har några av marknadens kraftfullaste maskiner där man också kan ställa in pulslängden på olika sätt. Man kan tex skicka ned en blixt som är uppdelad i 3 st med några 10 delars millisekunder emellan. Värmen ackumuleras då I målet som tar tupp energin samtidigt som huden kyls av. Man kan då ge mer energi utan att skapa brännskada. Det är också viktigt att man byter lampor filter och kan kalibrera sina maskiner så att man vet vilken energi som kommer ut.


Vi jobbar med - Deka Hp Syncro Plateform UPL ljus samt Omnilight FPL ljusmaskin. Vi har flera olika storlekar på hanstycken beroende på behandligsställen. 

Förutsättningen för effektiv behandling är att man kan föra ned exakt den energi som behövs för att påverka vävnaden. Många enkla maskiner på marknaden har för låg effekt och för dåliga kylsystem inbyggda. Vi har några av marknadens kraftfullaste maskiner där man också kan ställa in pulslängden på olika sätt. Man kan tex skicka ned en blixt som är uppdelad i 3 st med några 10 delars millisekunder emellan. Värmen ackumuleras då I målet som tar tupp energin samtidigt som huden kyls av. Man kan då ge mer energi utan att skapa brännskada. Det är också viktigt att man byter lampor filter och kan kalibrera sina maskiner så att man vet vilken energi som kommer ut.

Vi jobbar med - Deka Hp Syncro Plateform UPL ljus samt Omnilight FPL ljusmaskin. Vi har flera olika storlekar på hanstycken beroende på behandligsställen.