Venerna som leder tillbaka blodet till hjärtat har klaffar inbyggda som fungerar som backventiler. Om dessa inte fungerar bra kan det bli baktryck som belastar kärlet så att ett åderbråck uppstår. Denna skada sker ofta i de ytliga kärlen mellan ljumske och vaden. Besvären av åderbråck kan variera. Vid enkla grader kan det bara vara att det ser missprydande ut. Vi de svåra fallen kan man få kraftig svullnad och bensår.

Bedömning av åderbråck

Undersökning görs främst med ultraljud och så kallad doppler. Man tittar och lyssnar på kärlens flöde om det blir ett bakflöde där inte klaffarna håller emot.

Behandling av åderbråck

Första åtgärden vid enklare åderbråck är ofta stödstrumpa samt att undvika för mycket belastning. När detta inte räcker krävs operation. Man tar bort de skadade kärlen. Man kan klara sig bra utan de ytliga kärlen man har på framför allt insidan av låret samt bak på vaden.
Vanligast operationen har varit en så kallad stripping där man öppnar och drar ut det skadade kärlet. Detta är smärtsamt och kräver narkos. Det har kommit nyare tekniker med laser eller en kateter med radiofrekvens där man går in i kärlet och bränner detta inifrån. Kärlet försluts och lämnas kvar så att kroppen själv absorberar det på liknande sätt som ett blåmärke. Studier visar att resultaten är likvärdiga med en stripping operation.

När opererar man

Inom landstinget gör man ofta bedömningen att besvären ska vara medicinska innan men får operation. Det finns en skala C0-C6 där man ofta ska ha de 2 sista innan det bedöms som ett medicinskt besvär. Man ska ha tecken på missfärgning/exem (ofta läkta bensår) på huden eller bensår. Lättare symtom med estetiskt kärlbristningar/svullnad, tyngdkänsla och obehag anses ofta inte som tillräckligt medicinskt för operation. Det kan dock variera inom olika sjukvårdsregioner.

På vår klinik utför vi åderbråcksbehandling vid främst estetiska till måttliga medicinska besvär. Svåra fall med bensår m m behöver ofta långvarig kompletterande medicinska behandlingar som inte lämpar sig på privatklinik. Behandlingen utförs av erfaren specialistläkare i kärlkirurgi

Vi utför operation med radiofrekvens

Vi har valt att jobba med radiofrekvens av f care system då detta har vissa fördelar jämfört med t ex laser.

  • Kärlet som försluts och lämnas blir inte lika stelt som vid laserbehandling. Det syns då även mindre.
  • Risken att få brännskada som når huden förekommer inte med radiofrekvens detta kan lättare ske vid laserbehandling.
  • Operationen kan utföras i lokalbedövning efter man sprutat rikligt med bedövningsvätska kring hela kärlet.
  • Behandlingen är minimalt invasiv och lämnar knappt några ärr. Endast ett litet ingångshål på insidan under knäleden.

I f cares system finns det även katetrar som man kan gå in och komplettera behandlingen i mindre samt mellanstora kärl (förutom det vanliga stora kärlet, v saphena magna).

Räkna med 1-2 dagars återhämtning och använd med fördel en stödstrumpbyxa en vecka efter behandlingen (se www.medicoline.se)

Kärlspindlar

Missprydande kärl på benen är ofta små kärlbristningar. Dessa går ofta att ta bort med en viss typ av laser eller injektioner. Vissa typer av kärl eller viss typ av hud kan ibland vara avgörande för vilken behandling som är mest effektiv. Väldigt tunna kärl är ibland svårt att spruta. Grövre kärl över 2-3 mm är oftare bättre att spruta. Vi bedömer individuellt.

Ett läkemedel (Aethoxysklerol) i en viss koncentration injiceras i kärlet med en mycket tunn kanyl. Medlet irriterar kärlväggen inifrån och stryper blodflödet så att kärlet löds ihop. Kärlet kommer sedan att gradvis skrumpna bort. Direkt efter behandlingen blir kärlet irriterat och rött. Det kan vara bra att ha en linda på de första dagarna. Man ska undvika att träna eller belasta benen hårt de första dagarna. Det kan ibland uppstå en viss klåda. Kärlet blir gradvis brunt för att inom 4 -6 v försvinna. Har man mycket kärl kan det krävas upprepade behandlingar. Behandlingen utförs av läkare med lång erfarenhet av kärlbehandling. OBS Stödstrumpa eller linda har man med sig själv.

Uppstår nya kärl igen?

De kärlen som har försvunnit kommer inte igen men det kan komma nya kärlbristningar som man då får behandla. De nya kärlbristningarna hade uppkommit även om man inte behandlat. Der är alltså inte så att kärlen försvinner på ett ställe för att dyka upp på ett annat. Orsaken till dessa typ av kärlbristningar kan vara flera. Ibland, hormonella och ärftliga faktorer, ibland vid graviditet. Man kan också ha större åderbråck eller klaffel på sina vener (som via grenar) ger tryck på mindre kärl som på sikt brister. Är det stora förändringar kan man behöva en mer omfattande kärlutredning och åderbråcksoperation. Dessa erbjuds sällan av landstinget om det bara bedöms som ett kosmetiskt problem.

Påbörja behandlingen i god tid

Då det tar några månader för kärlen att försvinna samt att det ibland krävs flera behandlingar så bör man planera när man vill att resultatet ska vara klart.