Smartlipo fettsugning

   
Mage  från 35 000  
Kärlekshandtag från 35 000  
Midja (ihop medd mage el kärlekshandtag) 15 000  
Rygg 40 000

 

Armar

från 35 000

 
Utsida lår

35 000

 
Insida lår

35 000

 
Vader

25 000

 

Vid två eller fler områden ges specialpris efter konsultation.

 

 

Åderbråck

   
Grundpris

20 000

 

Tillägg mindre kärl

2 500-5 000

 

Ögonlock

   

Övre ögonlock

19 900  

Nedre ögonlock

22 900  

Intimkirurgi

   
Inre blygdläppar 19 500