Smartlipo fettsugning

   
Mage  från 35 000  
Kärlekshandtag från 35 000  
Midja (ihop med mage el kärlekshandtag) 15 000  
Rygg 40 000

 

Armar

från 35 000

 
Utsida lår

35 000

 
Insida lår

35 000

 
Vader

från 30 000

 

Hela ben

från 65 000

 

Åderbråck

   
Grundpris

20 000

 

Tillägg mindre kärl

2 500-5 000

 

Ögonlock

   

Övre ögonlock

22 500  

Nedre ögonlock

Övre + nedre

25 500

40 000

 

Intimkirurgi

   
Inre blygdläppar 22 500