Att känna besvär med de allra mest intima delarna av din kropp är besvärligt och inte helt ovanligt. Många kvinnor känner obehag vid användandet av trånga klädesplagg, de har svårigheter att utöva vissa idrotter och kan uppleva sexuella besvär. Det är besvär som begränsar mångas vardag. Ingreppet kan även göras av rent kosmetiska skäl.

Intimkirurgi förknippas främst med en blygdläppsoperation. Den syftar till att minska blygläpparnas storlek eller till att återskapa storleksskillnaden mellan de inre och de yttre blygläpparna. Orsaken till varför du söker dig till intimkirurgi kan variera. Det kan handla om medfödda besvär eller förändringar i underlivet efter t ex graviditet och förlossning. Det är inte ovanligt att en fettsugning av venusberget kompletterar ingreppet.

Alla våra operationer görs i lokalbedövning och lugnade mediciner. Detta gör att du är relativt smärtfri och vilande men inte sövd vilket är en stor fördel för kroppen och du kan även gå hem samma dag.

Vi rekommenderar vila hemma i ett par dagar då de viktigaste läkningsprocesserna sker. Vi syr med självupplösande suturer som försvinner på 4-6 veckor. Det krävs därför ingen efter kontroll men alla är givetvis välkomna in om man känner att man har frågor. Efter operationen kommer det vara en viss svullnad och ömhet som lägger sig successivt under några veckors tid. Inget sexuellt umgänge får ske under läkningen.