Laser Estetik Skara, org nr 556576-1292, St.a Annagatan 3, 53232 SKARA är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som du tillhandahåller oss. Detta innebär att vi ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter efter tillämplig lagstiftning.

Vilka personuppgifter samlar vi in och för vilka ändamål? 

Vi behandlar personuppgifter såsom namn, personnummer, kontaktinformation, betalningsinformation, foton och hälsodeklaration. Uppgifterna samlas in för att du i första hand ska få både bästa medicinska behandlingen men även en uppföljning.

Hur samlas uppgifterna in?

Alla uppgifter samlas in muntligen eller skriftligen. Vi lägger även in bilder före och efter behandlingar/ingrepp.

Typer av Dokumentation

Vi har följande platser där dina personuppgifter kan finnas tillgängliga; bokningsbok, journaler, mail, digitala arbetsredskap och hemsida. Instagram och Facebook är personuppgiftsansvariga för de uppgifter som lagras där.

Bilder

Vi användande av bilder på våra kunder t.ex. före/efter bilder, ber vi alltid om muntlig eller skriftlig tillåtelse innan.

Samtycke

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Vi kommer då inte längre behandla dina personuppgifter eller samla nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt lag. 

Vår personal

Personalen på vår klinik har tillgång till dina personuppgifter, dock har inte alla personer tillgång till samtliga uppgifter. Det beror på vilken position medarbetaren har hos oss. Du kan begära att få ta del av din journal.

Hur länge sparas personuppgifter?

Vi har kvar dina personuppgifter 10 år från senaste kontakten.