Ett nytt sätt att släta ut huden och ändra formen vid celluliter. Detta görs med djupgående ShockWave Therapy (kallas också för Acoustic Wave Terapy)

Bakgrund

Inom sjukvården har man länge använt  stötvågsbehandling för att  krossar t ex njurstenar. Man har även efter omfattande forskning och något modifierad teknik sett att man får bra resultat på vissa besvär i muskler och senstrukturer. Man kan luckra upp förändringar i ärrbildningar och förkalkningar i kroniskt skadade senor. 

När man behandlade kvinnliga idrottare för skador på baksida lår upptäckte man av en slump att man fick förvånande effekter på celluliter. Detta rapporterades till en stor tillverkare av medicinsk utrustning (Storz Medical AG i Schweiz) som har gjort vetenskapliga studier. Detta har visat sig ge  mycket bra resultat på de annars så svårbehandlade celluliterna.

Vad är cellulit?

En cellulit är förtätad bindväv i underhuden som gör att fettcellerna ändrar form och ger ett knottrigt utseende. Bindvävsförändringen verkar också ge en störd ämnesomsättning i dessa celler så att de är svåra att påverka när man går ner i vikt och reducerar fett. Därav kan man även se smala, vältränade kvinnor med celluliter.

Shock Wave Therapy

Vid denna behandling kör man med en sond som ger mycket kraftiga stötvåger med en viss frekvens. Detta ger en kraftig djupgående mekanisk chockverkan på bindvävsstrukturerna så att dessa börjar att luckra upp sig. De stora fettmolekylerna som sticker upp i huden trycks ner så att en normalisering av vävnaden kan ske. Huden stramas upp och får en ökad elasticitet och gropigheten minskar. 

Behandlingen bör ges minst 6-10 ggr eller mer med 1-2 ggr/vecka. När man bryter upp förtätad och oorganiserad bindväv så att denna kan på sikt omorganiseras så tar detta tid för kroppen. Resultaten kommer på sikt. Behandlingen är ganska hård och man kan få små blåmärken i huden. Det krävs en hård bearbetning av bindvävsstrukturen för att kunna påverka denna. Vi har kraftfulla maskiner som kan ge 55 milli joule/cm2. Svaga maskiner ger sannolikt väldigt måttlig effekt. 

Denna behandling kostar en del men detta får ställas i relation till att det är mycket svårt att få bra resultat på celluliter samt att utrustningen kostar många hundra tusen kronor samt har stora servicekostnader. Detta är den mest exklusiva samt moderna behandling som finns mot celluliter idag.

Läs om Acoustic Wave Terapy