Faktorer som påverkar

Färgerna på tatueringen och hur den är gjord

Svart färg är som regel lättare att ta bort än andra färger. Beroende på typen av pigment som färgen är gjord av avgör ofta hur lätt eller svårt det är att bryta ner och bleka tatueringen. Lager på lager tatueringar är ofta mer krävande att påverka. Det är nästan omöjligt att säga responsen innan man provar. 

Var på kroppen den sitter

Var på kroppen tatueringen sitter spelar inte så stor roll för själva blekningen, utan för den eventuella risken för ärrbildning. Förutom att varje individ är unik och läker olika så finns det vissa allmänna grundegenskaper hos oss. Generellt har ansiktet mycket goda läkeegenskaper, d v s att det blir nästan aldrig ärrbildning i ansiktet. Händer och underarmar är också ganska bra. När man kommer till hals, nacke överarmar och skuldror så ökar risken för ärrbildning. På bål mage och rygg är det störst risk att få ärrbildningar. 

Hur länge man haft tatueringen

En gammal tatuering är ofta blekt och pigmentet har ofta vandrat uppåt och sitter ytligare vilket ofta gör det lättare att nå ett snabbare resultat.

Hur många behandlingar krävs?

Detta beror på en mängd olika faktorer. Även om man har en mycket stark laser bör man inte behandla för radikalt. Man får då för stora inflammatoriska reaktioner eller sår efter som ökar risken för ärrbildningar och infektioner. Kroppen måste också klara av att ta hand om det pigmentet som bryts ner. Efter varje behandling måste huden ha läkt fullt innan nästa behandling görs vilket ofta tar 6-8 veckor vilket inte kan påskyndas. Kör man för radikalt kan denna process ta ännu mycket längre tid. Man bör inte behandla för stora områden på en och samma gång. Detta kan då belasta kroppens immunförsvar för mycket vilket kan förlångsamma läkningen. Det kan ta mellan 3 ñ 10 st behandlingar för att få bort sin tatuering. Det är alltså en lång tid och det tar ofta minst ett år innan man har ett fullgott resultat. 

Behandlingsreaktioner

Under behandlingen upplever de flesta att det smärtar men det varierar väldigt från person till person. Hur mycket det smärtar beror också var på kroppen man behandlar. Många beskriver att det gör mer ont att ta bort en tatuering än att göra den. Man kan använda bedövningskräm som man stryker på huden ca 1 timma innan behandling för att minska smärta. 

Nästan direkt under behandling blir det en hudrodnad. En del får sårläkning under första veckan med en liten skorpbildning över tatueringen. Det är absolut förbjudet att pilla på den. Dels för infektionsrisken, dels för ökad risk för ärrbildning. I en del fall blir det ingen sårbildning men det behöver inte betyda att behandlingen tar sämre för den skull. 

Slutresultat

I lyckade fall försvinner tatueringen helt. Hos en del finns svaga skuggor/rester av pigment kvar efter behandlingen. Resultatet av en behandling varierar dock från person till person och på olika ställen på kroppen. Någon garanti för helt försvunnen tatuering kan man aldrig ge. Allmänt så blir det bäst resultat där tatueringen har endast svarta och mörka pigment. Man kan ibland även använda ett så kallat IPL instrument för att påverka röda färger. Detta bör då bara ske när tatueringen är redan blekt annars kan man få för kraftig reaktion. 

Behandlar man lagom minimerar man risken för bestående ärr efter tatueringen. Ärr som redan finns i huden av när man gjorde tatueringen kommer ibland att synas när tatueringen bleks. Dessa ärr går dock ofta att behandla med annan typ av laser. Så kallad fraktionerad koldioxidlaser scanning. 

Man bör tänka igenom noga innan man börjar behandling 

  • att man är beredd på att följa hela processen med att ta bort en tatuering
  • syftet med att ta bort den
  • bedöma hur det kommer att se ut om man inte får bort hela tatueringen eller om det kommer att finnas ett ärr med konturerna efter tatueringen
  • den kostnad det innebär om man måste ta många behandlingar

Ibland vill vissa bara bleka sin tatuering för att göra om detaljer eller göra en ny tatuering över den gamla. Detta är då oftast lättare. 

Risker med behandlingen

Som vi nämnt tidigare finns risken för ärrbildningar. Denna risk kan man minimera om man inte behandlar mer radikalt än vad huden tål på det aktuella stället. Risker finns också om man pillar på sårskorpan eller om infektion skulle upsstå. God sår vård är då viktigt. Vanligt vaselin är bra för att hålla ev sårskorpor mjuka. Desinficerande sårtvätt samt bandage är viktigt om rodnaden skulle visa tecken på infektion. 

Ett fåtal kan få allergiska reaktioner. Detta uppkommer genom att färgpigment frigörs i kroppen och en del reagerar negativt på detta. Man ska vara försiktig med att behandla för stora områden vid samma tillfälle. 

Mer infomation på externa sajter filmklipp "Treatment ñ 1"